Criterion of the Nationality. Case Study of the National Museum in Warsaw (Department of Contemporary Prints and Drawings)

Anna Manicka

Abstrakt
References

Bakos K., Manicka A.

2009 Dialog czarno na białym. Grafika polska i węgierska 1918–1939/ Parbeszed Fekete-Feherben. Lengyel es magyar grafika 1918–1939/ Dialogue in black and white 1918–1939, transl. A. Bata-Bocian, Warsaw–Budapest.

Bibrowski M.

1979 Picasso and Congress in: Picasso in Poland, Krakow, p. 25–79.

Goldman Alan H.

1995 Aesthetic Value, Colorado.

Grzybal W., Ziołkowska M.

2014 Unikanie stanow pośrednich/ Avoiding Intermediary States, Warsaw.

Kordjak J.

2009 Andrzej Wroblewski, Warsaw.

Kulpińska K.

2013 „Czarna kreska na białym tle” – drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską in: Sztuka Europy Wschodniej/Искусство Bосточной Европы/ Art of Eastern Europe 2, Toruń, p. 223–233.

Manicka A.

2017 Kolekcja dziel Pabla Picassa w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie/ Imago Multitudninis. The Collection of Works by Pablo Picasso at the National Museum in Warsaw in: Wizerunek Wielokrotny/ A multiple Image, [exh. cat.] Muzeum Lubelskie/Lublin Museum, Lublin, p. 42–46.

Prignitz-Poda H.

2017 Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski Kontekst, Poznań.

Szczerski A.

2005 Kontekst, edukacja, publiczność in: M. Popczyk (ed.), Muzeum sztuki. Antologia, Krakow, p. 335–344.

Zając M.

2005 Nowa muzeologia, lub jak spojrzeć w oczy Meduzie in: M. Popczyk (ed.), Muzeum sztuki. Antologia, Krakow, p. 369–378.

Wroblewska D., Wierzchowska W., Mansfeld J.

2006 Grafika i pamięć. Rok 1966 największa przygoda polskiej grafiki, Krakow. Internet sources:

https://artmuseum.pl/pl/muzeum/o-nas/misja-muzeum (access: 16.06.2020).

http://geoportal.pgi.gov.pl/kolekcje/slownik/systematyka (access: 2.10.2019).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.