Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kulturowe źródła prawa i kulturowe uwarunkowania władzy politycznej. Wewnętrzny kolonializm i casus akulturacji prawnej Ślązaków

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3,
Data publikacji online: 30 listopada 2020

Pomoc i współpraca w czasie pandemii. Zarys problemu

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3,
Data publikacji online: 30 listopada 2020

Wspólnota śmiechu muzealników. (Szkic do dalszych studiów)

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3,
Data publikacji online: 30 listopada 2020

OMÓWIENIA I RECENZJE

Komentarze

Á propos krajowej etnobotaniki

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3,
Data publikacji online: 30 listopada 2020

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.