Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru: Marcin Brocki
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kulturowe źródła prawa i kulturowe uwarunkowania władzy politycznej. Wewnętrzny kolonializm i casus akulturacji prawnej Ślązaków

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 203–231
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.017.13145

Pomoc i współpraca w czasie pandemii. Zarys problemu

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 233–251
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.018.13146

Wspólnota śmiechu muzealników (Szkic do dalszych studiów)

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 253–269
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.019.13147

OMÓWIENIA I RECENZJE

Recenzja książki pod redakcją naukową Barbary Lewenstein, Agaty Gojskiej i Ewy Zielińskiej, Aktywizmy miejskie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020, ss. 354

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 271–276
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.020.13148

Komentarze

À propos krajowej etnobotaniki

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 277–279
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.021.13149

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.