À propos krajowej etnobotaniki

Adam Paluch

Abstrakt
References

Kabat I.

1987 Etnobotanika, w: Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań.

Kujawska M.

2013 Leczenie chorób ludowych za pomocą roślin przez Polonię argentyńską z Misiones, „Etnobiologia Polska”, vol. 1, s. 42.

Libera Z., Paluch A.

1991 Perypetie z barwinkiem, czyli refleksje nad metodą w etnobotanice, w: Metodologiczne problemy współczesnych badań nad kulturą i tradycją. Rozprawy, red. T. Karwicka, Toruń, s. 141–153.

Orzeszkowa E.

1956 Listy zebrane, t. 3, red. J. Baculewski, Wrocław.

Paluch A.

2012 W drodze do prawdy – jakiej?, Wrocław.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.