Recenzja książki pod redakcjąnaukowąBarbary Lewenstein, Agaty Gojskiej i Ewy Zielińskiej, Aktywizmy miejskie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020, ss. 354.

Janina Radziszewska

Abstrakt

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.