Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Heterogeniczność kulturowa a etniczność. Ku antropologicznej klasyfikacji cudzoziemców w Poznaniu 

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020

Nowe idiomy Śląska Opolskiego? Działania społeczne kobiet jako problematyzacje

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020

Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.