Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Magdalena Sztandara
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O kulturalizm heterogeniczności kulturowej. Ku antropologicznej klasyfikacji cudzoziemców w Poznaniu

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4, s. 281–304
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.022.13416

Nowe idiomy Śląska Opolskiego? Działania społeczne kobiet jako problematyzacje

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4, s. 305–322
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.023.13417

Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4, s. 323–344
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.024.13418

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.