O kulturalizm heterogeniczności kulturowej. Ku antropologicznej klasyfikacji cudzoziemców w Poznaniu

Mariusz Filip

Abstrakt

For the Culturalism of Cultural Heterogeneity: Towards the Anthropological Classification of Foreigners in Poznań

This article discusses the premises and outcomes of the ethnographic project “Foreigners in Poznań: Cultural Heterogeneity in Big Cities on the Example of Poznań”, by asking about the place of ethnicity (fundamental for anthropological studies) in the research of cultural heterogeneity. The independent qualitative analysis of empirical material demonstrates that even if generally ethnic identities do not determine directly the identifications of foreigners in Poznań, then the pan- or interethnic identities are a key to understanding how immigrants organise themselves or are organised in groups or categories. An account of cultural heterogeneity through the prism of cultural identities offers a purely anthropological alternative or at least an addendum to socio-economic classification of foreigners implemented within this project.

Słowa kluczowe: cultural heterogeneity, cultural identity, ethnicity, immigrants, city
References

Adamowicz A., Kochaniewicz A.
2012 Pracownicy branży gastronomicznej, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 116–129.

Ardener E.
1992 Tożsamość i utożsamienie, przeł. Z. Mach, w: Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, red. Z. Mach, A. Paluch, Kraków, s. 21–42.
2018 The Voice of Prophecy: And Other Essays, red. M. Chapman, New York‒Oxford. Banks M.
1996 Ethnicity: Anthropological Constructions. London‒New York.

Barth F. (red.)
1969 Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Oslo.
1983 Sohar. Culture and Society in an Omani Town, Baltimore‒London.

Barth F.
1984 Problems in Conceptualizing Cultural Pluralism, with Illustrations from Somar, Oman, w: The Prospects for Plural Societies: 1982 Proceedings of the American Ethnological Society, red. S. Plattner, D. Maybury-Lewis, Washington, D.C., s. 77–87.
1994 Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity, [w:] The Anthropology of Ethnicity: Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’, red. H. Vermeulen, C. Govers, Amsterdam, s. 11–32.
2004 Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, przeł. M. Głowacka- Grajper, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, s. 348–377.

Bloch N.
2012 Imigranci-profesjonaliści w sektorze edukacji, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 130–150.

Bloch N., Buchowski M., Chwieduk A., Schmidt J.
2012 Wnioski, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 130–150.

Bloch N., Goździak E. (red.)
2010 Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań.

Bloch N., Main I., Sydow K. (red.)
2015 Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań.

Bourdieu P.
2005 Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa.

Buchowski M.,
2017 Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań. Buchowski M., Schmidt J. (red.)
2012a Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań.

Buchowski M., Schmidt J.
2012b Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań.

Chwieduk A.
2012 Imigranci z grup „trudno dostępnych”, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 232–270.

Chwieduk A., Schmidt J.
2012 Metodologia badań, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 23–52.

Czerniejewska I. (red.)
2016 Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Poznań.

Ellen R.
2008 Klasyfikacja, przeł. M. Kruszelnicki, w: Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. A. Barnard, J. Spencer, Poznań, s. 297–301.

Eriksen T.H.
2013 Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, przeł. B. Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Eriksen T.H., Jakoubek M. (red.)
2019 Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years. London, New York.

Filip M.
2012 Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznań.

Glick Schiller N., Çağlar A., Guldbrandsen T.C.
2006 Beyond the Ethnic Lens: Locality, Globality, and Born-Again Incorporation, „American Ethnologist”, nr 33 (4), s. 612–633.

Harrison F.V.
1995 The Persistent Power of “Race” in the Cultural and Political Economy of Racism, „Annual Review of Anthropology”, nr 24, s. 47–74.

Moerman M.,
1965 Ethnic Identification in a Complex Civilization: Who Are the Lue?, „American Anthropologist”, nr 67 (5), s. 1215–1230.

Nagata J.A.
1974 What Is a Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society, „American Ethnologist”, nr 1 (2), s. 331–350.

Nawrocki J.
1990. Polskie obrazy obcych – para poznawcze komponenty stereotypów Araba, Chińczyka, Murzyna i Żyda, w: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, t. 1, Warszawa, s. 109–152.

Okamura J.Y.
1981 Situational Ethnicity, „Ethnic and Racial Studies”, nr 4 (4), s. 452–465.

Pakieła A.
2012 Studium przypadku III: Białoruscy stypendyści Programu im. Konstantego Kalinowskiego, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 196–210.

Pakieła A., Przepiera Ż.
2012 Studium przypadku II: Rosyjskojęzyczni studenci skupieni wokół Wspólnoty Polskiej, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 188–196.

Rydzewski R.
2012 Studium przypadku I: Sprzedawcy na poznańskich bazarach, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 102–116.

Schmidt J., Sydow K.
2012 Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 79–98.

Stanisz A.
2012 Studium przypadku I: Tajwańscy studenci Uniwersytetu Medycznego, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań, s. 155–188.

Sydow K.
2017 (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 2 (164), s. 143–166.

Vermeulen H., Govers C. (red.)
1994 The Anthropology of Ethnicity: Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’, Amsterdam.

Waldinger R.
1994 The Making of an Immigrant Niche, „International Migration Review”, nr 28 (1),s. 3–30.

Wimmer A.
2009. Herder’s Heritage and the Boundary-Making Approach: Studying Ethnicity in Immigrant Societies, „Sociological Theory”, nr 27 (3), s. 244–270.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.