Heterogeniczność kulturowa a etniczność. Ku antropologicznej klasyfikacji cudzoziemców w Poznaniu 

Mariusz Filip

Abstrakt

Cultural Heterogeneity with(out) Ethnicity: Towards the Anthropological Classification of Foreigners in Poznań

This article discusses with premises and outcomes of the ethnographic project “Foreigners in Poznan: Cultural Heterogeneity in Big Cities on the example of Poznań”, by asking about the place of ethnicity (fundamental for anthropological studies) in the research of cultural heterogeneity. The independent qualitative analysis of empirical material demonstrates, that even if generally ethnic identities do not determine directly the identifications of foreigners in Poznań, then the pan- or interethnic identities are a key to understanding how immigrants organize themselves or are organized in groups or categories. An account of cultural heterogeneity through the prism of cultural identities offers a purely anthropological alternative or at least an addendum to socio-economic classification of foreigners implemented within this project.

Słowa kluczowe: cultural heterogeneity, cultural identity, ethnicity, immigrants, city

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.