Prace Etnograficzne,2021, Tom 49 Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2021
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Etnografia jest praktykowaniem semiotyki (przykład z polskiej etnografii XIX wieku i później)

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 3, s. 185–200
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.012.14347

Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii podstawowej opieki zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 3, s. 201–217
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.013.14348

„Podpatrzyłem to na YouTubie”. Etnografia nabywania wiedzy poprzez sieć (praktyka nauki brazylijskiego jiu-jitsu)

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 3, s. 219-242
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.014.14349

Recenzje

Muzea jako generatory zmian społecznych

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 3, s. 243-250
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.015.14350

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.