„Podpatrzyłem to na YouTubie”. Etnografia nabywania wiedzy poprzez sieć (praktyka nauki brazylijskiego jiu-jitsu)

Karol Górski

Abstrakt

„I Got it from YouTube”. Ethnography of Learning through the Internet (the Case of Brazilian Jiu-Jitsu)

The main purpose of the article is to analyse the learning practices of Brazilian jiu-jitsu through the Internet. The article reveals the results of the research conducted from 2016 to 2019 in one jiu-jitsu club in Warsaw, Poland. The material came mostly from the in-depth interviews, and describes the nuances, restrictions and implications of learning Brazilian jiu-jitsu from YouTube. Such form of learning becomes an „inevitably deficient” process although may lead to the „creation of hybrids” and „exploitation of the surplus” (of knowledge sources) but also may strengthen the fundamental local training regime. In the final part of the text, I present the general patterns of using YouTube in the process of learning Brazilian jiu-jitsu. In reference to the ideas of Tim Ingold I conclude that gathered data allow to present the results of mixing and knotting the particular kinds of knowledge.

Słowa kluczowe: learning, knowledge, brazilian jiu-jitsu, etnography of the Internet, YouTube
References

Abriszewski K.

2007 Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 113–126.

Anderson L.

2014 Autoetnografia analityczna, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 144–170.

Bińczyk E.

2005 Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura, „Er(r)go. Teorie-Literatura-Kultura”, nr 10, s. 91–102.

Bourdieu P.

2006 Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa.

Clifford J.

2006 Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, przeł. S. Sikora, w: E. Nowicka. M. Kempny (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa, s. 139–180.

Cichocki P.

2012 Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa.

Cohen B.

2006 Kime and the Moving Body: Somatic Codes in the Japanese Martial Arts, „Body & Society”, vol. 12 (nr 4), s. 73–93.

Czapliński P.

2013 Literatura i nadmiar, „Kultura Współczesna. Teorie, Interpretacje, Krytyka”, nr 1, s. 118–130.

Dinkovoci A.

2012 Globalization and shared practices: on brazilian jiu-jitsu and pain communities, „Annual Roum. Anthropology”, nr 49, s. 36-54.

Farrer D.S.

2015 Efficacy and Entertainment in Martial Arts Studies: Anthropological Perspectives, „Martial Arts Studies”, nr 1, s. 34–45.

Filiciak M., Danilewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A.

2010 Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa.

Fors V., Backstrom A., Pink S.

2013 Multisensory Emplaced Learning: Resituating Situated Learning in a Moving World, „Mind, Culture, and Activity”, nr 20 (2), s. 170–183.

Ginsburg F., Abu-Lughod L., Larkin B.

2002 Media Worlds. Anthropology on New Terrain, Berkeley–Los Angeles, Kalifornia.

Goffman E.

2010 Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, przeł. P. Tomanek, Warszawa.

Hastrup K.

2018 Świadomość mięśniowa. Wytwarzanie wiedzy w Arktyce, przeł. E. Klekot, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 127–153.

Hannerz U.

2006 Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. K. Franek, Kraków.

Heidegger M.

1994 Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa.

Herzfeld M.

2004 Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M. Piechaczek, Kraków.

Hockey J., Allen-Collinson J.

2009 The Sensorium at Work: the Sensory Phenomenology of the Working Body, „The Sociological Review”, nr 57 (2), s. 217–239.

Ingold T.

2011 Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London.

2015 The Life of Lines, London and New York.

Jakubowska H.

2017 Wiedza pozadyskursywna i sposoby jej badania na przykładzie przekazywania i nabywania umiejętności sportowych, „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 173–191.

Kil A.

2012 Nowe media jako nasi wspólnicy. O sprawczości technologii na podstawie myśli Bruno Latoura, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 358–372.

Kurtz E.

2012 Search Capoeira: Online practices of Capoeira Learners, „Technomusicology: A Sandbox Journal”, t. 3, nr 2: https://journals.brown.edu/index.php/MusicGrads/article/view/119/105 [tekst artykułu obecnie niedostępny na stronie].

Latour B.

2010 Przedmioty też posiadają sprawczość, przeł. A. Derra, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Poznań, s. 525–561.

Levi-Strauss C.

1969 Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa.

Majbroda K.

2019 W relacjach, sieciach, splotach asamblaży. Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego, Wrocław.

Majorek M.

2015 Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków.

Malewska-Szałygin A.

2014 Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, „Prace Etnograficzne”, t. 42, z. 4, s. 319–333.

Mazur J.

2014 Jak ubierają się nad Narwią? O ubiorze w gminie Nowogród (niepublikowana praca licencjacka), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Michalski K.

1978 Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa.

Miller D., Slater J.

2000 The Internet. An Ethnographic Approach, Oxford.

Miller D., Sinanan J.

2014 Webcam, Cambridge.

Pink S.

2009 Doing Sensory Ethnography. London – Thousend Oaks –New Delhi – Singapore.

Polanyi M.

2009 The Tacit Dimension, Chicago and London.

Rakowski T.

2011 Teren, czas, doświadczenie: o specyfice wiedzy antropologicznej po zwrocie krytycznym, w: T. Buliński, M. Kairski (red.),Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 131–149.

Samudra J.K.

2008 Memory in Our Body. Thick Participation and the Translation of the Kinetic Experience, „American Ethnologist”, t. 35, nr 4, s. 665–681.

Spencer D.

2016 From many Masters to many Students: YouTube, Brazilian jiu-jitsu and Communities of Practice, „JOMEC Journal: Journalism, media and Cultural Studies”, nr 5, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.681.954&rep=rep1&type=pdf, s. 1–13.

Szlendak T.

2013 Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna. Teorie, Interpretacje, Krytyka”, nr 1, s. 7–26.

Wacquant L.

2004 Body & Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer, New York.

2016 Zwięzła genealogia i anatomia habitusu, przeł. T. Warczok, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3 (21), s. 163–173.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.