Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii podstawowej opieki zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19

Hubert Wierciński

Abstrakt

Interweaving an Epidemic World: Fragments of an Ethnography of Primary Health Care in the era of the COVID-19 Pandemic

In the article I analyse the responses of Polish primary care practitioners to coronavirus pandemic. I argue that the doctors by – employing their skills and knowledge – ad hoc started to reconstruct their professional world heavily influenced by the virus. I employ a body of literature focused on risk-taking, risk society, and second modernity to shed more light on doctors` practices, who entered a risky, yet intellectually and professionally refreshing interplay with the threads brought to them by the virus.

Słowa kluczowe: primary care, COVID-19, medical anthropology, biomedical culture, risk
References

Bauman Z.

2000 Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Beck U.

1992 Risk society, London.

2000 The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Stage Modernity, „British Journal of Sociology”, nr 51, s. 79–105.

Beck U. et al.

2003 Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypothesis, and Programme, „Theory, Culture & Society”, nr 20 (2), s. 1–33.

Czachowski S.

2002 Środowiskowe uwarunkowania praktyki lekarza rodzinnego (wybrane zagadnienia), Toruń.

2005 Rola lekarza rodzinnego w praktyce medycznej, Toruń.

Giddens A.

1990 The Consequences of Modernity, Stanford.

1991 Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge.

Godlewski G.

2016 Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury, Warszawa.

2018 Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 61–78.

Goffman E.

1967 Where the Action is, w: E. Goffman, J. Best (eds.), Interaction Ritual. Essays in Face-to-face Behaviour, Garden City NY, s. 149–270.

Ingold T.

1993 The Temporality of the Landscape, „World Archaeology”, nr 25 (2), s. 152–174.

2000 The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, London.

2016 Lines, London, New York.

2018 Splatać otwarty świat, przeł. E. Klekot, Kraków.

Kowalska-Bobko I.

2017 Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Krakow.

Lash S.

1993 Reflexive Modernization: the Aesthetic Dimension, „Theory, Culture & Society”, nr 10 (1), s. 1–24.

1994 Reflexivity and Its Doubles: Structure, Aesthetics, Community, w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash (eds.), Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford, s. 110–173.

Long D. et al.

2008 When the Field is a Ward or Clinic: Hospital Ethnography, „Anthropology & Medicine”, nr 15 (2), s. 71–78.

Lyng S.

2005 Edgework: the Society of Risk Taking, New York.

2012 Existential Transcendence in Late Modernity: Edgework and Hermeneutic Reflexivity, „Human Studies”, nr 35, s. 401–414.

2014 Action and Edgework: Risk Taking and Reflexivity in Late Modernity, „European Journal of Social Theory”, nr 17 (4), s. 443–460.

Rakowski T.

2018 Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 16–39.

Rhodes L.A.

1996 Studying Biomedicine as a Cultural System, w: C.F. Sargent, T.M. Johnson (eds.), Medical Anthropology: A Handbook of Theory and Method. Revised Edition, London, s. 165–180.

Timmermans S., Berg M.

1997 Standardization in Action: Achieving Local Universality through Medical Protocols, „Social Studies of Science”, nr 27, s. 273–305.

Wierciński H.

2017 „Children of the Transformation” – an Ethnography of Healthcare Reform and Polish Primary Care, „Zeitschrift fur Ethnologie”, nr 142, s. 23–48.

2020a O zastosowaniu elementów etnografii przedtekstowej w badaniu instytucji opieki medycznej, „Etnografia Polska”, nr LXIV(1-2), s. 85–106.

2020b Who are „the Expanded Doctors”? The Ethnography of Professional self-identifications in Polish primary care, „Český Lid / The Czech Ethnological Journal”, nr 107(1), s. 23–49.

Źródła internetowe:

https://bml.pl/artykuly/news/skutki-pandemii-blisko-80-lekarzy-skarzy-sie-na-pogorszenie-zdrowia-psychicznego (dostęp: 22.01.2020).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.