Muzea jako generatory zmian społecznych

Katarzyna Jagodzińska

Abstrakt
References

Anderson D.

1999 A Common Wealth. Museums in the Learning Age, raport dla Department  for Culture, Media and Sport.

Black J.

2012 Transforming Museums in the Twenty-first Century, London, New York.

Chynoweth A., Lynch B., Petersen K., Smed S. (eds.)

2020 Museums and Social Change: Challenging the Unhelpful Museum, Abington–New York.

Czapiński J., Panek T. (red.)

2015 Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, „Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw”, nr 9 (4).

Janes R.R.

2009 Museums in a Troubled World: Renewal, Irrelevance or Collapse?, Abington–New York.

Janes R.R., Sandell R. (eds.)

2019 Museum Activism, Abington–New York.

Message K.

2013 Museums and Social Activism: Engaged Protest, Abington–New York.

Murawski M.

2021 Museums as Agents of Change. A Guide to Becoming a Changemaker, Lanham, Boulder, New York, London.

Sandell R.

2003 Museums, Society, Inequality, Abington–New York.

Sandell R., Nightingale E. (eds.)

2012 Museums, Equality and Social Justice, Abington–New York.

Simon N.

2010 The Participatory Museum, Santa Cruz.

Simon N.

2016 The Art of Relevance, Santa Cruz.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.