Prace Etnograficzne,2021, Tom 49 Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Magdalena Sztandara
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Akademicki kaprys” czy „budowanie zrozumienia”? Refleksje z badań antropologicznych o sprawiedliwości naprawczej

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 4, s. 251-268
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.016.14851

Demokracja bezpośrednia jako niespełniony model zarządzania oddolną inicjatywą non-profit „Wymiennik” (warszawski system waluty lokalnej)

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 4, s. 269-283
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.017.14852

Wytwarzanie umiejętności i produkowanie strategii działania wobec pandemii COVID-19 w środowisku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 4, s. 285-306
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.018.14853

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.