Prace Etnograficzne,First View, Tom 49 Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2021
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Etnografia jest praktykowaniem semiotyki (przykład z polskiej etnografii XIX wieku i później)

Prace Etnograficzne, First View, Tom 49 Numer 3,
Data publikacji online: czerwiec 2021

Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dobie pandemii Covid-19

Prace Etnograficzne, First View, Tom 49 Numer 3,
Data publikacji online: czerwiec 2021

„Podpatrzyłem to na YouTube”. Etnografia nabywania wiedzy poprzez Sieć (praktyka nauki brazylijskiego jiu-jitsu)

Prace Etnograficzne, First View, Tom 49 Numer 3,
Data publikacji online: czerwiec 2021

Recenzje

Muzea jako generatory zmian społecznych

Prace Etnograficzne, First View, Tom 49 Numer 3,
Data publikacji online: czerwiec 2021

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.