Wytwarzanie umiejętności i produkowanie strategii działania wobec pandemii Covid-19 w środowisku lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Abstrakt

Covid-19 pandemic: inventing skills and strategies of action among primary care practitioners

In the article, I analyse responses of Polish primary care practitioners to the COVID-19 pandemic. I apply and develop the concepts of skills and enskilment to shed more light on the practices and knowledge-making strategies employed by doctors to cope with the challenges the COVID-19 outbreak has brought to their professional practice.

Słowa kluczowe: primary care, COVID-19, skills, enskilment
  • O autorach

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.