Prace Etnograficzne,Tom 38

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Zbigniew Libera
ISSN 0083-4327
ISBN 978-83-233-2955-8
Rok wydania: 2010
Redaktorzy tomu: Filip Wróblewski, Łukasz Sochacki, Jakub Steblik

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" prezentują dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.

Spis treści:

Łukasz Sochacki, Antropologia zaangażowana (?)  7
Filip Wróblewski, Zamiast wstępu. Mikrohistoria z zaangażowaniem w tle  17
Janusz Barański, Antropolog badaczem czy działaczem?  29
Katarzyna Wala, Etnologia? A czego was tam uczą?  37
Łukasz Michoń, Marek Pawlak, O humbugizacji antropologii  47
Jakub Steblik, Antropologia zaangażowana – między pragmatycznym wyborem a metodologiczną propozycją  57
Rajko Muršič, Odmienne głosy o zaangażowaniu: od etnologicznej enuncjacji do zastosowania antropologicznej wiedzy  65
Jacek Kukuczka, Antropologia na wojennej ścieżce. Wojny i konflikty etniczne jako wyzwanie dla współczesnego etnologa  75
Weronika Plińska, Tomasz Rakowski, Etnografia jako działanie społeczne / animacja kultury  85
Agnieszka Kozik, Sztuka zaangażowana a antropologia zaangażowana. Rozważania w kontekście badań terenowych w Stoczni Gdańskiej  95
Julia Biczysko, Agnieszka Pajączkowska, Agata Pietrzyk, „Ostałówek. Miejsce wspólne” – projekt animacyjny inspirowany doświadczeniami etnografi cznymi  105
Ewa Chomicka, Antropolog wobec mitu. Refleksje na temat badań w Stoczni Gdańskiej  113
Joanna Paliwoda-Szubańska, Błoto w szkole – antropologia w pedagogice  121
Agnieszka Trąbka, Muzeum etnografi czne jako sposób opowiadania o innych kulturach. Przypadek muzeów paryskich  131
Katarzyna Kubat, Kwestia wykluczenia społecznego w kontekście funduszy unijnych  139
Małgorzata Załucka, Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy 147
Marcin Kafar, O odchodzeniu najbliższych. Przyczynek do antropologii osobistej  157
Helena Tužinská, Antropologia zaangażowana. Lekcje z obszaru azylów  167
Adrianna Surmiak, Zaangażowany antropolog. O potrzebie granic  179
Aneta Oberbek, Antropologia a human resources. Etnolog w korporacji  187
Noty o autorach  195

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Antropologia zaangażowana (?)

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 7-16
Data publikacji online: 15 października 2010

Zamiast wstępu. Mikrohistoria z zaangażowaniem w tle

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 17-28
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropolog badaczem czy działaczem?

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 29-36
Data publikacji online: 15 października 2010

Etnologia? A czego was tam uczą?

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 37-45
Data publikacji online: 15 października 2010

O humbugizacji antropologii

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 47-56
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropologia zaangażowana – między pragmatycznym wyborem a metodologiczną propozycją

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 57-64
Data publikacji online: 15 października 2010

Odmienne głosy o zaangażowaniu: od etnologicznej enuncjacji do zastosowania antropologicznej wiedzy

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 65-73
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropologia na wojennej ścieżce. Wojny i konflikty etniczne jako wyzwanie dla współczesnego etnologa

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 75-84
Data publikacji online: 15 października 2010

Etnografia jako działanie społeczne / animacja kultury

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 85-93
Data publikacji online: 15 października 2010

Sztuka zaangażowana a antropologia zaangażowana. Rozważania w kontekście badań terenowych w Stoczni Gdańskiej

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 95-104
Data publikacji online: 15 października 2010

„Ostałówek. Miejsce wspólne” – projekt animacyjny inspirowany doświadczeniami etnograficznymi

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 105-112
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropolog wobec mitu. Refleksje na temat badań w Stoczni Gdańskiej

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 113-120
Data publikacji online: 15 października 2010

Błoto w szkole – antropologia w pedagogice

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 121-129
Data publikacji online: 15 października 2010

Muzeum etnograficzne jako sposób opowiadania o innych kulturach. Przypadek muzeów paryskich

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 131-138
Data publikacji online: 15 października 2010

Kwestia wykluczenia społecznego w kontekście funduszy unijnych

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 139-146
Data publikacji online: 15 października 2010

Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 147-155
Data publikacji online: 15 października 2010

O odchodzeniu najbliższych. Przyczynek do antropologii osobistej

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 157-166
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropologia zaangażowana. Lekcje z obszaru azylów

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 167-178
Data publikacji online: 15 października 2012

Zaangażowany antropolog. O potrzebie granic

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 179-186
Data publikacji online: 15 października 2010

Antropologia a human resources. Etnolog w korporacji

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 187-194
Data publikacji online: 15 października 2010

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.