Prace Etnograficzne,Tom 39

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2011

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" prezentują dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Borders of Western Boyko Land

Prace Etnograficzne, Tom 39, s. 1-25
Data publikacji online: 1 czerwca 2011
DOI 10.4467/22999558.PE.11.003.0932

Ukraiński naród radziecki - kilka uwag z perspektywy wielokulturowej. Cz. 1

Prace Etnograficzne, Tom 39, s. 27-36
Data publikacji online: 1 czerwca 2011
DOI 10.4467/22999558.PE.11.001.0930

Mistyczny wymiar powodzi

Prace Etnograficzne, Tom 39, s. 37-44
Data publikacji online: 1 czerwca 2011
DOI 10.4467/22999558.PE.11.002.0931

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.