Prace Etnograficzne,Tom 40

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2012

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wizualność etnograficzna w oparciu o materiały z archiwum domowego profesora Romana Reinfussa

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 1-10
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.001.0933

“Budujemy Socjalizm” na peryferiach

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 11-25
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.005.0937

Na Bugu we Włodawie - o kulturowej przestrzeni rzeki

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 27-32
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.004.0936

Национальная консолидация общества: теоретико-методологические проблемы исследования

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 33-42
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.003.0935

Ukraiński naród radziecki - kilka uwag z perspektywy wielokulturowej. Cz. 2.

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 43-52
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.002.0934

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.