“Budujemy Socjalizm” na peryferiach

Monika Golonka-Czajkowska

Abstrakt

“We Are Building Socialism” in the pherypheries

“We Are Building Socialism” was the first newspaper, which came out in Nowa Huta in 1950-1956. From the perspective of discourse analysis, we can look at it as a kind of the guide on the new, socialist world. This vision was created specifically for a particular type of readers, which were workers arriving for the construction of a new city and in majority came from rural milieu. Therefore the way of writing, based on rigid rules of newspeak Stalinist period, have to be adapted to the perceptual capabilities of potential readers – mainly young people, who were in fact not used to reading the press. At the same time, the newspaper also includes a description of the world “here and now” in its local dimension. So if we know the principles of newspeak and we are able to decode it, we can also go behind the scenes of “The Great Construction” and look at everyday life.
Słowa kluczowe: Nowa Huta, socrealistic publicity, socialist city, anthropology of policy
References

A.H.I.M., 1951 Oj Hutniku, Hutniku!, „Budujemy Socjalizm” 35, s. 4.
Arentowicz C., 1950 Przez słabą organizację pracy straciliśmy 118 roboczo-godzin, „Budujemy Socjalizm” 11, s. 4.
Baczko B., 1994 Wyobrażenia społeczne, Warszawa.
Bandziorowski B., 1952 Sklep PSS na osiedlu A1 źle pracuje, „Budujemy Socjalizm” 16, s. 4.
Bandziorowski B., Królikowski M., 1951 Jeszcze raz o braku światła w blokach młodzieżowych na osiedlu A0, „Budujemy Socjalizm” 17, s. 4.
Bralczyk J., 2007 O języku propagandy i polityki, Warszawa.
Bourdieu P., Wacquant L.J.D., 2001 Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, Warszawa.
Chłopek M., 2005 Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Warszawa.
Foucault M., 1993 Nadzorować i karać, Warszawa.
Głowiński M., 2009 Nowomowa i ciągi dalsze, Kraków.
Gołaszewski T., 1955 Kronika Nowej Huty, Kraków.
„BS”
1950 br. tytułu, „Budujemy Socjalizm” 5, s. 4.
1951a Gruz w kominie, brak światła i wody – czyli do czego może doprowadzić niedbalstwo na odcinku mieszkaniowym, „Budujemy Socjalizm” 47, s. 4.
1951b br. tytułu, „Budujemy Socjalizm” 12, s. 4.
1952 O bumelantach i chuliganach, „Budujemy Socjalizm” 46, s. 4.
1953a br. tytułu, „Budujemy Socjalizm” 15, s. 4.
1953b br. tytułu, „Budujemy Socjalizm” 13, s. 4.
1953c br. tytułu, „Budujemy Socjalizm” 16, s. 4.
Kowalik S., 1953 Notoryczni bumelanci, „Budujemy Socjalizm” 14, s. 2.
Lew, 1953 Migawki z D.M.H., „Budujemy Socjalizm” 10, s. 4.
M., 1953 Wzmagamy walkę z chuligaństwem, „Budujemy Socjalizm” 139, s. 2.
Mol S., 1953 Tak się robót nie wykańcza, „Budujemy Socjalizm” 16, s. 4.
Ong W. 1992 Oralność i piśmienność, Lublin.
Oziębłowska C., 1953 Sen, „Budujemy Socjalizm” 3, s. 3.
Robotycki C., 1980 Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław.
Tomasik W., 2007 Kolej w literaturze polskiej, Wrocław.
S., 1952 Dbajcie o mieszkania, „Budujemy Socjalizm” 32, s. 4.
Siatkowska A., 1997 Życie kulturalne Nowej Huty w latach 1949–1980, Kraków.
Sibila L., 2007 Nowa Huta – architektura i twórcy „miasta idealnego”, Kraków.
Szczepankiewicz R., 1952 Dom Młodego Hutnika – otwarty, „Budujemy Socjalizm” 46, s. 3.
Zorza W., 1952 Wczoraj i dziś, „Budujemy Socjalizm” 29, s. 3–4.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.