Narodziny „mitu smoleńskiego”

Paweł Sendyka

Abstrakt

How the “Smolensk myth” was born...

After the presidential air plane crash near Smolensk, in Russia, on April 10th 2010, we had all witnessed a transformation of this historical event into a myth. The aim of this article is to document this transformation, by following the different types of narratives after the crash (news articles, blogs, films), especially in its immediate aftermath. The analysis of these sources shows that the “Smolensk myth” has been born, fully formed (with all the ideas and motifs we can see today), almost immediately after the crash.
Słowa kluczowe: myth, Smolensk crash, hero, president, mythologizing
References

Bystroń J., Megalomania narodowa, w: Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980.

Campbell J., Potęga mitu, przeł. I. Kania, Kraków 1994.

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.

Chojnowski M., Warto być Polakiem, wystawa m.in. w Krakowie z okazji drugiej rocznicy pogrzebu prezydenta Kaczyńskiego na Wawelu 2012.

Chróścicki J., Pompa funebris, Warszawa 1974.

Czarnowski S., Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk – bohater narodowy Irlandii, Warszawa 1956.

Girzyński Z., Lech Kaczyński. Refleksje po z trudem przespanej nocy 2010, http://girzynski.blog.onet.pl/Lech-Kaczynski-Refl eksje-po-z-,2,ID404321326,n (dostęp: 23.04.2011).

Jackowski J., Znaki czasu, „Niedziela”, 25.04.2010.

Janion M., Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990.

Malinowski B., Mit, magia, religia, Warszawa 1990.

Mieletinski E., Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981.

Milcarek, P., Żądanie nawrócenia, „Niedziela”, 25.04.2010.

Polak-Pałkiewicz E., Tak, jakby Powstanie Warszawskie wygrało..., „Niedziela”, 25.04.2010.

Skubiś I., Iskra Bożego Miłosierdzia, „Niedziela”, 25.04.2010.

Skubiś I., W poszukiwaniu prawdy, która wyzwala, „Niedziela”, 22.04.2012.

Tokarska-Bakir J., 2010 Karnawał smutku, http://wyborcza.pl/1,76842,7807919,Karnawal_smutku.html?as=2&startsz=x (dostęp: 4.01.2012).

Film Przebudzenie J. Lichockiej, dodatek do „Gazety Polskiej”, 21.12.011.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.