Prace Etnograficzne,2013, Tom 41, Numer 2

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2013
Redaktor tomu: Marcin Brocki
Asystentka redaktora tomu: Agnieszka Marczak

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Postmodernizm a ironia w antropologii kultury

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 63-73
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.006.1035

Etnografia Białorusi w opracowaniach badaczy krakowskich

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 75-89
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.007.1036

Дожинки и архитектурное наследие: Возможности и испытания для беларусских городов

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 91-112
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.008.1037

The art without Art

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 113-119
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.009.1038

Pogrzeb na żywo. O rytuale w mediach

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 121-133
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.010.1039

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.