Pogrzeb na żywo. O rytuale w mediach

Anna Barbasz-Bielecka

Abstrakt

The funeral live. Political ritual and media event

The article presents short but multi-faced of events surrounding the funeral of President Lech Kaczyński. Based on this example, the author considers issues concerning the political ritual and the media event. Also, the funeral is described as a performance following a specific scenario. The analysis was based on the material available in the media and the author’s personal observations.
Słowa kluczowe: funeral, ritual, political ritual, media, performance, media event
References

Ankersmit F., Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być/stać się tym, kim się już nie jest, przeł. J. Benedyktowicz, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2003, nr 3–4, s. 25–41.

Aron R., Opium intelektualistów, przeł. Cz. Miłosz, Warszawa 2000.

Baltyn H., 1 Maja, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz,
Warszawa 2005, s. 217–223.

Brocki M., Struktura semantyczna dyskursu wokół pogrzebu Miłosza i Roku Miłosza, w: Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, red. G. Dąbrowski, Wrocław 2011, s. 215–224.

Chrościcki J., Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.

Dayan D., Katz E., Wydarzenie medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.

Di Nola A., Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, przeł. J. Kornecka, Kraków 2006.

Godzic W. (red.), Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

Hodalska M., Śmierć papieża, narodziny mitu, Kraków 2011.

Kertzer D., Rytuał, polityka, władza, przeł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2010.

Kolankiewicz L., Wstęp: ku antropologii widowisk, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 9–31.

Kosiński D. (red.), Słownik wiedzy o teatrze, Warszawa–Bielsko-Biała 2008.

Kowalski K., Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002.

Pełczyński G., Vorbrich R., Słowo wstępne, w: Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbrich, Poznań 2004, s. 7–8.

Piotrowska M., Narodowe widowiska kulturowe. Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce (1815–1914), Poznań 2011.

Schechner R., Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2007.

Turner V., Proces rytualny, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 121–138.

Van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.

Źródła

„Angora”: nr 17 (25.04.2010).

„Dziennik Polski”: nr 85–92 (12–19.04.2011), nr 83 (9–10.04.2011).

„Fakt”: wydanie nadzwyczajne Pro Memoria.

„Gazeta Krakowska”: nr 86 (13.04.2010), nr 91 (19.04.2010), nr 83 (9–10.04.2011).

„Gazeta Wyborcza”: nr 85–92 (12–20.04.2010), wydanie specjalne (18.04.2010), nr 96 (24–25.04.2010), nr 83 (9–10.04.2011).

„Gość Niedzielny”: nr 16 (25.04.2010), nr 14 (10.04.2011).

„Metro”: nr 1811 (14.04.2010).

„Nasz Dziennik”: nr 91 (19.04.2010), nr 83 (9–10.04.2011).

„Newsweek”: nr 14 (10.04.2011).

„Niedziela”: nr 17 (25.04.2010).

„Polityka”: nr 16 (17.04.2010).

„Przewodnik Katolicki”: nr 15 (10.04.2011).

„Rzeczpospolita”: wydanie specjalne (18.04.2011), nr 83 (9–10.04.2011).

„Super Express”: nr 91 (19.04.2011).

„Wprost”: nr 16 (18.04.2010), nr 17 (25.04.2011).

Źródła internetowe

www.szaryburek.blox.pl/2010/04/Dowcipy-o-smoleńsku.html (dostęp: 20.05.2012).

www.dziennikbaltycki.pl/artykul/245053,polskie-pogrzeby-jak-polacyzegnaligabriela-narutowicza,5,id,t,sa.html (dostęp: 12.12.2011).

www.pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku (dostęp: 18.06.2012).

www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pogrzeb-pary-prezydenckiej-odbedziesiewedlug-planu,211736.html (dostęp: 29.05.2012).

www.gazetapolska.pl/gazeta-polska/smolensk-2010 (dostęp: 10.06.2012).

www.se.pl/wydarzenia/kraj/corka-fi lm-o-marcie-kaczynskiej-w-sprzedazynaii-rocznice-katastrofy-smolenskiej_249879.html (dostęp: 10.06.2012).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.