The art without Art

Filip Wróblewski

Abstrakt
This article is based on an analysis of the social field of the art and cultural category designed to described human taste of aestheticism and need to art creativity. The main idea of this paper is attempt of amendment existing applied notions to the description and analyses of art. To this purpose author is using the analogy between the iconoclash notion suggested by Bruno Latour, and proposed by oneself idea of the mediaclash. This phenomenon characterized by a clash of aesthetics and usage of formal means (especially digital technologies, which are the foundations of the very existence of new media). The second proposition is arthick category, used like Clifford Geertz thick description. This concept show a procedure of interpretation that sets the meaning of particular actions within their proper context, which makes it possible to understand human creative actions and it’s connections with social field.


 

Słowa kluczowe: Clifford Geertz, thick description, art, media
References

Baudrillard J., Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sadzenia, przeł. P. Białos, Warszawa 2005.

Clair J., De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007.

Clair J., De Immundo, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J. Kłoczowski, Gdańsk 2009.

Geertz C., Thick Description. Toward an Interpretive Theory of Culture, w: C. Geertz, TheInterpretation of Cultures. Selected Essays, New York 1973.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków . 2005

Kluszczyński R., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

Kuspit D., End of Art, Cambridge 2004.

Latour B., What is Iconoclash? Or is Th ere a World beyond the Image Wars?, w: Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art, eds. B. Latour, P. Weibel, Cambridge 2002.

Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1996.

Winkin Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, przeł. A. Karpowicz, Warszawa 2007.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.