Postmodernizm a ironia w antropologii kultury

Aleksander Robotycki

Abstrakt

Postmodernizm and Irony in Cultural Anthropology

According to authors opinion irony is one of fundamental ideas giving us one of the ways of thinking of world around us - anthropological thought consideration. Realizing the multiplicity of meanings, polymorphism and inhomogeneous modus operandi by using it notices analogy with every aspect of anthropological recognition - from literal one to methodology and research attitude. Polymorphism of irony is ideal but very hard to use tool, moreover the one which have many ways to operate it. It wouldn´t be misuse if author aligned it with deconstruction, because the similarity is unquestioned though not directly shown in text itself. Such juxtaposition is even more justified if considered with strong philosophic perspective of R. Rorty who had written it in “Final Vocabulary” of postmodernists. The irony can´t be completely defined- being described from centuries it acumulates meanings and attempt of its exact description is pointless - it tends to be equally on same level as deconstruction as well as one above it which may be one of ways to read or construct it.

Słowa kluczowe: irony, researcher’s attitude, announcement
References

Bernstein R., Głęboki humanizm Richarda Rorty’ego, przeł. T. Sieczkowski, http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/h13/02.Bernstein%20[1-21].pdf (dostęp: 02.03.2013).

de Mann P., Pojęcie ironii, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10–11, Warszawa.

Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Eco U., O literaturze, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003.

Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka, przeł. K. Abriszewski i in., Kraków 2002.

Kmita J., Konieczne serio ironisty, Poznań 2007.

Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2003.

Łaguna P., Ironia jako postawa i jako wyraz, Kraków–Wrocław 1984.

Orecchioni C.K., Ironia jako trop, w: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002.

Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 1996.

Szahaj A., Richard Rorty, czyli nieodparty urok [neo]pragmatyzmu w postmodernizm przemiennego, w: Oblicza postmoderny, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1992

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.