Prace Etnograficzne,2013, Tom 41, Numer 3

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2013
Redaktor tomu: Patrycja Trzeszczyńska
Asystentka redaktora tomu: Agnieszka Marczak

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Doing fieldwork in the Macedonian countryside

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 135–143
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.011.1352

Project “Ethnography as a personal experience”. History of anthropology in Poland in researchers’ point of view

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 145–155
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.012.1353

Action research in the Vilnius region

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 157–168
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.013.1354

We all have an Easy Rider inside – shadowing technique in students’ lifestyles’ research

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 169–178
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.014.1355

Between life sciences and ethnology. Report from interdisciplinary field studies on public health and impact of tourism in Ethiopia and Islamic shamanism in Kazakhstan

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 179–188
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.015.1356

Cultural and social meaning of the forest. Research with using tools of the space anthropology

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 189–201
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.016.1357

Doing a Field Research in an Intercultural Labyrinth of a Small Spa (a Ball of Thread Included)

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 203–209
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.017.1358

Waterpipe. The rethinking of an ethnical practice’s meaning in city

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 211–221
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.018.1359

Current status of Kurdish culture in Turkey. Ethnical and national identity of Kurdish people in Istanbul and Diyarbakir − study field research

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 223–230
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.019.1360

Young tree setting up in Csíkszentgyörgy and Csíkbánfalva

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 231-243
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.020.1361

Polish-Chinese neighborhood in gossip and urban legend

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 245–252
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.021.1362

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.