Current status of Kurdish culture in Turkey. Ethnical and national identity of Kurdish people in Istanbul and Diyarbakir − study field research

Szymon Knitter

Abstrakt

In his text the author showed the results of his fieldwork in Turkey, in the western Kurdistan. In his research, conducted on the border of the perspectives of anthropology and political science, he decided to compare the situation of the Kurdish people, the largest stateless ethnic group in Istanbul and Diyarbakir and the way in which they build their ethnic and national identity living in different places and in different environments. The author investigated how the Kurds preserve their ethnic customs and how they define their contemporary ethnic condition.

Słowa kluczowe: Kurds, ethnical identity, national identity, Istanbul, Diyarbakir
References

Bocheńska J., Między ciemnością a światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Kraków 2011.

Bois T., The Kurds, Beirut 1966.

van Bruinessen M., The Kurds in Turkey, “MERIP Reports” 1984, No. 121, p. 6−12.

van Bruinessen M., The Kurds in Movement: Migrations, Mobilisations, Communications and the Globalization of the Kurdish Question, Working Paper No. 14, Islamic Area Studies Project, Tokyo 1999.

Dzięgiel L., Węzeł kurdyjski kultura, dzieje, walka o przetrwanie, Kraków 1976.

Giedz M., Kurdystan. Bez miejsca na mapie, Pelplin 2010.

Jomma F., Kurdowie i Kurdystan. Problemy diaspory kurdyjskiej, Gdańsk 2011.

McDowell D., Modern History of the Kurds, London 2005.

O’Shea M., Trapped between the Map and Reality. Geographical Perception of Kurdistan, New York 2004.

Özcan A.K., Turkey Kurds. A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan, New York 2006.

Shindeldecker J., Turkish Alevis today 2005, PDF.

Webpages

http://www.diclehaber.com/

http://todayszaman.com/

http://ifkurds.de/en.html

http://www.institutkurde.org/en/info

http://www.kurd.pl/

http://kurdistanica.com/

http://www.journalistinturkey.com/

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.