Prace Etnograficzne,2013, Tom 41, Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2013
Redaktor tomu: Patrycja Trzeszczyńska
Asystentka redaktora tomu: Agnieszka Marczak

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Evaluation of past and future events in an cross-cultural perspective

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 253–260
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.022.1363

Anticipatory anthropology – anthropological future study

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 261–269
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.023.1364

Where does Łódź leak?

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 271–279
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.024.1365

Street demonstration as a narrative. Ethnography of public participation

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 281–285
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.025.1366

Geographic information dream

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 287–295
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.026.1367

Theoretical and methodological aspects in anthropological research of stereotypes

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 297–307
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.027.1368

Postcolonial theory against neo-Nazism − analysis of discourse. My anthropological dream to publish postcolonial theory and practice handbook for teachers

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 309–319
Data publikacji online: 5 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.028.1369

The Village Museum in Maruszów as a part of local landscape. Research plan of region’s cultural heritage awareness

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 321–327
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.029.1370

False flag operation in context of conspiracy theory as a myth which legitimizes actions of ruling class

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 329–334
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.030.1371

The cultural role of the Malls

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 335–342
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.031.1372

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.