The cultural role of the Malls

Marta Frączkiewicz

Abstrakt

The author attempts to examine the cultural and charitable events which increasingly take place in malls instead of old towns or squares and considerably widen the function of such places. In her opinion, we can observe a transfer of social life from customary space to shopping centers. Providing an examples from Toruń the author presents the main cultural functions of malls as a practice of satisfying all potential clients’ needs under one roof.

Słowa kluczowe: malls, shopping, mass culture, consumerism, amusement parks, entertainment, free time, recreation, leisure
References

Feinberg R.A., Meoli J., A Brief History of the Mall, “Advances in Consumer Research” 1991, Vol. 18, eds. R.H. Holman, M.R. Solomon, p. 426‒471.

Macdonald D., Kultura masowa, Kraków 2002.

Ogonowska A., Galaktyka po Gutenbergu...? Reportaż z podróży kulturowych, Kraków 2004.

Posytek R., Centra handlowe ze społeczną odpowiedzialnością. Raport. Rynek centrów handlowych w Polsce, Warszawa 2010.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2004.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Włodarski A., Jak trwoga, to na zakupy. Apple substytutem religii?, „Wyborcza.biz” , 06.04.2013, http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13688238,Jak_trwoga__to_na_zakupy__Apple_substytutem_religii_.html (accessed: 08.04.2013).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.