The Village Museum in Maruszów as a part of local landscape. Research plan of region’s cultural heritage awareness

Aleksandra Zielińska

Abstrakt

The text is a study about a place: a part of local landscape which role is to preserve region’s cultural heritage and to create the awareness of it. The Village Museum in Maruszów was the example in the author‘s project. It is Open-Air Museum and Gallery of sculpture of Edward Ziarko, situated in a small village in the municipality of Ożarów in Poland. This initiative is interesting not only because of a status of a private small local open-air museum, donated by the Ministry of Culture and National Heritage, but also in terms of promoting and popularizing folk culture of the region. This is accomplished by the person of an owner, folk artist and the creator of eclectic exhibition, consisting of many exhibits which are not strictly “folk” or local and relate to different periods of history. The author plans to check how people perceive this place and to what extent they identify with it and, lastly, if they perceive it as the perfect image of the local culture and history.

Słowa kluczowe: Museum, Village Museum, Edward Ziarko, place, Maruszów
References

Bukowiecki Ł., Skansen − nie-miejsce pamięci?, “Etnografia Nowa” 2012, No. 4, p. 269−282.

Czajkowski J., Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszów 1984.

Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997.

Krzysztofowicz S., O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa 1972.

Hajduk-Nijakowska J., Smolińska T., Obecność kultury typu ludowego we współczesnej kulturze masowej, [in:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, ed. T. Smolińska, Kraków 2010, p. 159–186.

Kuligowski W., Ludowa − masowa − popularna. Antropologiczne rozróżnienie typów kultury, [in:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, ed. T. Smolińska, Krakow  2010, p. 139−158.

Staszczak Z. (ed.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa 1987.

 

Internet sources

http://www.opatow.pl/index.php/aktualnosci/archiwum/808-prywatne-muzeum-wmaruszowie.html (accessed: 1.04.2013).

http://www.sejmik.kielce.pl/folklor-w-maruszowie-,33252.html (accessed: 1.04.2013).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.