Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności”  na przykładzie kultu „cudotwórczej”  ikony św. Menasa  w bułgarskim monasterze w Obriadowci . Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 1–16
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.001.1702

Badanie polskich sanktuariów katolickich i odwiedzających je osób – przykład zastosowania analizy ramowej oraz analizy metafor

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 17–32
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.002.1703

Objawienia i duchy gór - doświadczenia, instytucje i organizacje religijne

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 33–46
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.003.1704

Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 47–59
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.004.1705

Fiesta andina. Między sacrum a profanum

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 61–78
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.005.1706

Elementy duchowe w wierzeniach rdzennych Nahua z gór Zongolica w Meksyku

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 79–94
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.006.1707

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.