Fiesta andina. Między sacrum a profanum

Monika Banach

Abstrakt

Fiesta andina: Between the Sacred and the Profane

The time of fiesta is one of the most important events in life of Andean communities (comunidades). Besides its religious function, fiesta is a moment that renews social bonds based on kinship and reciprocity. These bonds have been tying the present day members of the comunidad andina since the pre-Columbian times. The fiesta andina, with all its aspects (the feast in honor of the saints, the liturgical ceremony, and the celebration of the work) can be seen as a kind of a bridge between the sacred and the profane. Th is article is based on the results of field research conducted in 2012/2013 in the area of the Peruvian provinces of Canta and Huarochiri.

Słowa kluczowe: Fiesta andina, więzi wzajemności, święty patron, uroczystości, Canta, Huarochiri, Peru
References

Arriaga P.J. de, Extirpacion de la Idolatria del Piru [1621], Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolome de Las Casas”, Lima 1999

García-Verdugo M., La tradicion teatral popular en la America Colonial: Moros y cristianos en Chiquimula, Huamantanga-Canta y Chimayo, „Tejuelo”, 2008 nr 3.

Guamán Poma de Ayala F. Nueva Crónica y Buen Gobierno, Copenhagen 1615, http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm [data dostępu: 15 września 2013].

Marzal M.M., La transformacion religiosa Peruana, Lima 1988

Ossio J., Uso del espacio y el tiempo en la fiesta andina, [w:] red. R.R. Romero, Fiesta en los Andes: ritos, música y danzas del Perú”, Lima 2008

Ráez Retamozo M., Celebrando el trabajo, [w:] red. R.R. Romero, Fiesta en los Andes: ritos, música y danzas del Perú, Lima 2008

Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008

Ramírez Bautista B., La Fiesta de las Cruces, expresion del sincretismo cristiano-indigena, „Investigaciones Sociales”, 2009 Vol.13, No. 22, Lima

Szemiński J. (tłum.), Bogowie i ludzie z Huarochirí, Kraków−Wrocław 1985

Źródła internetowe

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, http://www. kkbids.episkopat.pl/index.php?Wybr=_&NrM=6#id=301 [data dostępu:18 października 2013].

Internetowa Liturgia Godzin: Czytelnia – informacje o świętych i błogosławionych HYPERLINK, http://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/index.php3”http://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/index.php3 [data dostępu:18 października 2013].

Nagrania audio z badań terenowych

San Pedro de Casta: Techado de Casa, http://www.youtube.com/watch?v=F66P3jJPSZ4 [data dostępu: 20 października 2013].

Huamantanga Rodeo Comunal, http://www.youtube.com/watch?v=Mxq6bH0ricc [data dostępu: 20 października 2013].

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.