Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rytuały mody. Struktura, praktyki i znaczenie pokazów mody

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 95–108
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.007.2830

Carmen po baskijsku czyli uliczna opera w Pampelunie

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 109–121
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.008.2831

Samospalenie: akt-widowisko. Kilka słów o sprawczej mocy (pewnej) fotografii

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 123–134
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.010.2833

Interkulturowe festum folkloricum jako konstrukt i metakomentarz społeczno-kulturowy

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 135–145
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.011.2834

Taniec w kręgu: nowe i dawne communitas

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 147–171
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.009.2832

Syncretism of modern Concheros: Some thoughts

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 173–183
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.012.2835

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.