Artykuły

Ilość
Sortuj według

Krzyż przydrożny w tradycji Ukraińców Wołynia i Polesia:  historia i współczesność

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 187–198
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.013.3165

Christ in Distress in Lithuanian oral folklore and folk sculpture: The main aspects of perception

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 199–222
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.017.3169

The question of identity among young people originating from selected countries of the former Yugoslavia in Denmark

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 223-244
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.016.3168

„Naukowiec jak malowany”. Uwagi o micie i komiksie

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 245–256
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.015.3167

„My jeździmy do Polski, bo my tam mamy wspomnienia”:  o pamięci Ukraińców z Polski w Kanadzie.  Komunikat z badań terenowych

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 257–278
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.014.3166

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.