Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zwrot cyfrowy w antropologii?

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 279–291
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.018.3547

W poszukiwaniu „rzeczy najmniejszych”. Notatki do etnografii nowych mediów  

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 293–303
Data publikacji online: 22 września 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.019.3548

Audio-antropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 305–318
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.020.3549

Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 319–333
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.021.3550

Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiała morze

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 335–348
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.022.3551

Obrazki z pogrzebu. Wizualność i żałoba we współczesnej Ghanie

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 349–362
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.023.3552

Pornografia quasi-amatorska – krótki epizod nieustającego karnawału

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 363–370
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.024.3553

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.