Zwrot cyfrowy w antropologii?

Magdalena Zdrodowska

Abstrakt

Digital turn in anthropology?

Netnography, webnography, cyberanthropology, online and virtual ethnography – new labels and academic brands are mushrooming on the ground of the anthropology within the last two decades. They reflect the growth and diversity of the new media phenomena and platforms but also serve as a PR tool for making anthropology seem modern and up-to-date. Can we actually pronounce the new paradigm/turn within the anthropology/ethnography when transferring them online? I wonder whether the binary opposition between the real and the virtual in which anthropology seems to be caught brings epistemological benefits, what is the source of this digital dualism and finally why the digital- and cyber- prefixes do more harm that benefit anthropology.
 

Słowa kluczowe: anthropology, ethnography, technology, media, internet, digital dualism
References

38th E-Seminar of the EASA Media Anthropology Network, s. 12, www.media-anthropology.net/file/budka_eseminar.pdf [dostęp: 22.09.2014].

Bachmann-Medick D., Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012

Brady E., A Spiral Way: How the Phonograph Changed Ethnography, Jackson. 1999

Boellstroff T., Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, przeł. A. Sadza, Kraków 2012

Boellstroff T., Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method (red. z: B. Nardi, C. Pearce), Princeton. 2012

Budka Ph., „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 3, nr 2, 2002

Budka Ph., From Cyber to Digital Anthropology to an Anthropology of the Contemporary?, Working Paper for the EASA Media Anthropology Network’s 38th e-Seminar 22 November – 6 December 2011; www.media-anthropology.net/file/budka_contemporary.pdf [dostęp: 22.09.2014].

Edison Th.A., The Phonograph and Its Future, „North American Review”, 1878, vol. 126 (May–June), s. 527–536.

Hine Ch., Virtual Ethnography, London 2000

Jurgenson N., Toward Theorizing an Augmented Reality, thesocietypages.org/sociology-lens/2009/10/05/towards-theorizing-an-augmented-reality/ [dostęp: 23.09.2014]

Jurgenson N., Digital Dualism and the Fallacy of Web Objectivity, thesocietypages.org/cyborgology/2011/09/13/digital-dualism-and-the-fallacy-of-web-objectivity/ [dostęp: 23.09.2014].

Jurgenson N., Digital Dualism versus Augmented Reality, thesocietypages.org/cyborgology/2011/02/24/digital-dualism-versus-augmented-reality/ [dostęp: 23.09.2014].

Jurgenson N., Towards Theorizing an Augmented Reality, wystąpienie podczas seminarium na Schulich School of Business, York University, Toronto, Kanada 2011

Jurgenson N., When Atoms Meet Bits: Social Media, the Mobile Web and Augmented Revolution, „Future Internet”, 2012, vol. 4(1), s. 83–91.

Koturbasz B., Multimedialne podróżopisarstwo, czyli narodziny travelebrity, „Panoptikum”, 2009, vol. 8 (15), s. 117–124.

Kozinets R.V., Want to Believe: A Nethnography of the ‘X-Philes’ Subculture of Consumption, „Advances in Consumer Research”, 1997, vol. 24, s. 470–475.

Netnography: Doing Ethnographic Research Online, London 2009

Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2012

Lévi-Strauss C., Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 2008

Manovich L., Poetyka powiększonej przestrzeni, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Warszawa 2010

Puri A., The Web of Insights – The Art and Practice of Webnography, „International Journal of Market Research”, 2007, vol. 49, nr 3, s. 387–408.

de Souza e Silva A. Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Warszawa 2010

Sterling B., Twenty Years Fore & Aft, „Frieze”, September, issue 141, www.frieze.com/issue/article/twenty-years-fore-aft/ [dostęp: 22.09.2014].

Turkle S., The Second Self: Computers and the Human Spirit Cambridge, New York 1984

Turkle S., Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York1995

Turkle S., Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, przeł. Małgorzata Cierpisz, Kraków 2013

Underberg N.M., Zorn E., Digital Ethnography: Anthropology, Narrative, and New Media, Austin 2013

Walewska J. Phonograph as a Double Agent: Bronislaw Pilsudski’s Research on the Native People of Siberia, wystąpienie konferencyjne podczas Media Art Histories, Ryga, 8–11.10.2013

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.