Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiała morze

Monika Golonka-Czajkowska

Abstrakt

To See Invisible: Poland's Wedding to the Sea

Policies are not only being expressed by symbols and rituals, but their transmission and the use are being shaped by symbolic meanings. They teach how to understand world, putting it in order and help to overcome feeling of the chaos. To a large extent a so-called political reality is being created by symbolic meanings, even if it is hard for us to be reconciled with it. With the help of the appropriate selected set of multi-sensual, dramatic measures the political ritual allows more or less to capture participants and shape social imagination according to intentions of his organizers. Reconstructing or confirming existing political order the official ceremony with its performative nature tries with similar power as the ritual to involve its participants, seeks to generate feeling and images preferred by the authority.
10 January 1920, in accordance with provisions of the Treaty of Versailles the Republic of Poland took back Pomerania (annexed by Kingdom of Prussia in 1772 during First Partition of Poland). According to this, the special celebration was organized on the Puck Bay one month later. An episode with throwing the platinum ring into waters of the Baltic, called Poland’s Wedding to the Sea became soon the most important event in the great national story about the return of Pomerania to the motherland. It established the paradigmatic pattern for another state celebrations, which confirmed the northern boundary of Poland symbolically and state’s territorial integrity. Events in 1945 and 2010 were the variants of Poland’s Wedding to the Sea settled in their own historical context. On the one hand these ceremonies served as performative instruments for national legitimization of the power, but on the other hand they were used by political elites for creating and playing their own, different vision of the state.

 

Słowa kluczowe: anthropology, politics, history, symbolism, ritual, nationalism
References

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.

Buchowski M., Polskie dyskursy o krwi, ziemi i narodzie, [w:] Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka, A. Pozern-Zieliński, Warszawa 2010, s. 42–64.

Čolovič I., Polityka symboli, Kraków 2001.

Dohnal W., 2013 Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, Poznań.

Douglas M., In the Active Voice, London–Boston 1982.

Geertz C., Negara. Państwo-teatr na Bali w XIX wieku, Kraków 2006.

Golonka-Czajkowska M., „Gdzie moi żołnierze tam i ja”. Postać Emilii Gierczak w heroicznym micie o zdobyciu Kołobrzegu, [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010, s. 221–244.

Handelman D., Models and Mirrors. Towards an Anthropology of Public Events, New York 1998.

Janion M., Płacz generała, Warszawa 1998.

Kertzer D., Ritual, Politics and Power, Yale 1988.

Krasucki E., Zaślubiny w morzem – powojenny mit założycielski Kołobrzegu. Kilka uwag wokół nieco wstydliwej publikacji, [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010, s. 297–319.

Kroczyński H., Zaślubiny Polski z morzem, Koszalin 1989.

Lepszy K., Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947.

MacAloon J., Igrzyska olimpijskie a teoria widowisk w społeczeństwach współczesnych, [w:]  Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J. MacAloon, Warszawa 2009, s. 360–419.

Moore S., Meyerhoff B. (red.), Secular Ritual, Amsterdam–Assen 1977.

Odyniec W., Polskie dominium Maris Baltici, Warszawa 1982.

Schechner R., Wymiary performansu, [w:] Antropologia doświadczenia, red. V. Turner, E. Bruner, Kraków 2011, s. 364–389.

Sroga A., Na drodze stał Kołobrzeg, Warszawa 1985.

Turner V., Od rytuału do dramatu, Warszawa 2005.

Turner V., Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Warszawa 2010.

Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.