Artykuły

Ilość
Sortuj według

Утраченное соседство: образ еврейского местечка в воспоминаниях не евреев

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 259–270
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.018.5195

Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 271–305
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.019.5196

Wokół problematyki śmierci mózgowej w antropologii medycznej

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 307–316
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.020.5197

Droga do doliny D'rung, czyli o chińskim „wewnętrznym kolonializmie”

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 317–327
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.021.5198

Zastosowanie koncepcji „aparatu” i „funkcjonariusza” Viléma Flussera w analizie kwestionariuszy etnograficznych

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 329–345
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.022.5199

Między kosmopolityzmem a lokalnością, czyli  wybrane zagadnienia z kultury ubioru Starego Sącza i okolic w latach 1860 – 1918. Ćwiczenia z  rekonstrukcji

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 347–367
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.023.5200

Chiririnka - błękitna zwiastunka andyjskiej śmierci

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 369–385
Data publikacji online: 7 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.024.5201

Pamięć i pozostałości po sierotach północnokoreańskich na ziemiach polskich w latach 50 XX wieku – na przykładzie ośrodków w Płakowicach i Otwocku

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 387–396
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.025.5202

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.