Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ritual Today

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 179–191
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.007.6018

Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych  kręgu Karpat – narracje  lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 193–213
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.008.6019

Humanistyka pomiędzy specjalizacją a integracją

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 215–233
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.009.6020

Dwadzieścia sześć slajdów – ślad bliskowschodnich podróży profesora Leszka Dzięgla w zbiorach Archiwum IEiAK UJ  

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 235–241
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.011.6022

Skrzyżowane itineraria – antropolodzy i pielgrzymi

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 243–260
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.010.6021

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.