Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Polish Theatre of Death

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 261–269
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.012.6637

Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 271–291
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.013.6638

Figura Świadka Historii  a praktyki upamiętniania "Żołnierzy Wyklętych"

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 293–306
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.014.6639

Patriotyczny marketing i design. Przykład marek odzieżowych Próchnik i Red Is Bad

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 307–326
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.015.6640

2 w 1: klasy społeczne i płeć a jedzenie. Na przykładzie gospodarstwa domowego jednej z indyjskich metropolii

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 327–343
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.016.6641

Żeńskie duchy przyrodnicze w folklorze polskim i w mitologii klasycznej

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 345–378
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.017.6642

Huascarán – mitologia i fatum najwyższej góry Peru

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 379–397
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.018.6643

Doświadczenie „wielkiej zmiany” z perspektywy lokalnej – przykład Wisłoka Wielkiego

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 399–412
Data publikacji online: 4 maja 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.019.6644

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.