Call for Papers

Po raz kolejny ludzkość styka się z kryzysem, który ukazuje nierozerwalną jedność świata przyrody i człowieka. Kryzys pandemiczny powoduje kryzysy społeczne, kryzysy władzy, kryzysy wartości, kryzysy gospodarcze. Rewaloryzuje też wyobrażenia i wartości, każąc zadawać pytania i wyciągać wnioski dotyczące zachowań, postaw, narracji, decyzji, wynikające z działania zarówno jednostek i grup, jak i władz oraz systemów i instytucji społecznych.

Etnografie, obserwacje, vlogi, podcasty i foto-eseje, impresje i refleksje społeczności antropologicznej dotyczące aktualnych wydarzeń, jak i te, osadzone w przeszłości, które jednak pozwalają interpretować współczesność, mogą być niezwykle cennym świadectwem naszych czasów i pozwolić lepiej przygotować się na przyszłość.

Dlatego bardzo zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, nawet te, które nie prowadziły i nie robią tego obecnie, badań bezpośrednio związanych z tematyką epidemiologiczną i medyczną, a sądzą, że mają do zaproponowania ciekawe antropologicznie spojrzenie, do nadsyłania w terminie do 31 maja tego roku artykułów, esejów lub komentarzy do trzeciego numeru „Prac Etnograficznych” ZNUJ, który ukaże się latem 2020 roku.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.