Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny:
Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Magdalena Sztandara (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Łukasz Kaczmarek  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Komitet redakcyjny
Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia)
Magdalena Kazubowski-Houston (York University, Canada)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Ximena Málaga Sabogal (New York University, Stany Zjednoczone)
Rajko Muršić (University of Ljubljana, Słowenia)
Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Patrycja Trzeszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)


Redaktor językowy
Lucyna Sadko
Agnieszka Stęplewska

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.