Komitet redakcyjny

Redaktor naczelna: Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Zastępca redaktor naczelnej: Łukasz Sochacki  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Sekretarz: Anna Barbasz-Bielecka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Członkowie komitetu redakcyjnego:
Monika Golonka-Czajkowska
Katarzyna Maniak
Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Rajko Muršič (University of Ljubljana, Słowenia)

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Janusz Barański

 

Do 22.09.2021

Redaktor naczelny:
Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Magdalena Sztandara (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Łukasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet redakcyjny
Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia)
Magdalena Kazubowski-Houston (York University, Canada)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Ximena Málaga Sabogal (New York University, Stany Zjednoczone)
Rajko Muršić (University of Ljubljana, Słowenia)
Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Patrycja Trzeszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)


WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.