Misja i cele

Prace Etnograficzne”, to czasopismo, którego celem jest prezentowanie prac i wyników badań badaczy zainteresowanych etnologią i antropologią społeczno-kulturową. Zależy nam na tym, aby obok publikacji opartych na oryginalnych badaniach, czasopismo miało także charakter forum do dyskusji na temat kluczowych kwestii teoretycznych i metodologicznych związanych z dyscypliną.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach „Prac Etnograficznych”.
 

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.