Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International  ICV 2018 85.52

         ProQuest Central – id 2044558

     EBSCO Publishing

     MLA (Modern Language Association) - MLA Directory of Periodicals (Ebsco)

     BASE

     Google Scholar

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     WorldCat

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.