Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International - ICI World of Journals

     ProQuest Central – id 2044558: Periodicals Index Online

     EBSCO - Sociology Source Ultimate; The Belt and Road Initiative Reference;  Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) Source

     MLA (Modern Language Association)

    IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (Proquest)

 

     Arianta

     BASE

     Biblioteka Nauki

     Google Scholar

     MIAR

     Most Wiedzy

     Sherpa/Romeo

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     WorldCat

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.