Kontakt

Adres redakcji:

Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

prace.etnograficzne@uj.edu.pl
www.etnologia.uj.edu.pl

Redaktor naczelna Stanisława Trebunia-Staszel
stanislawa.trebunia-staszel
@uj.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej Łukasz Sochacki
l.sochacki@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji Anna Barbasz-Bielecka
prace.etnograficzne@uj.edu.pl

 

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.