Kontakt

Adres redakcji:

Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

prace.etnograficzne@uj.edu.pl
www.etnologia.uj.edu.pl

Redaktor naczelny Marcin Brocki
marcin.brocki@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji Magdalena Sztandara
magdalena.sztandara@uj.edu.pl

  

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.