Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50, Konflikty pamięci

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Redaktorki numeru: Monika Golonka-Czajkowska, Kaja Kajder
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50, s. VII–XII
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/22999558.PE.22.001.17629

On ‘Reliving the Past’. An Anthropologist’s Perspective

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

Genealogical Imagination as an Area of Conflicted Memories. The Post-sarmatic Case Study

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

Praktykowanie spiskości: o dyskursie regionalnego dziedzictwa kulturowego, cz. I

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

The Activity of ‘Błyskawica’ Partisan Group on the Polish-Slovak Borderland. Of Spisz and Orawa in the Years 1945-1947

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 30 grudnia 2022

From Memory Conflicts to the Demarcation of Cultural Memory. Teschen Silesia One Hundred Years after Division

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

„Nasz orzeł jest biały czy złoty?” O sporach wokół upamiętnienia i promocji Księstwa Cieszyńskiego

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

‘Dangerous Liaisons’. Private Relations between German Colonial Officials and Indigenous Women in German Togo and Their Political Consequences

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

SPOTKANIA / ROZMOWY / RECENZJE

Planetary conversation: a multidisciplinary discussion about ethnography and the planetary

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

‘Human Lives Are Getting Cheaper ...’

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

Images of memory near the Carpathian watershed. A photo essay

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50,
Data publikacji online: 2022

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.