Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: wrzesień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ doświadczenia na motywy uprawiania narciarstwa na przykładzie tatrzańskich ośrodków narciarskich: Kasprowy Wierch (Polska) i Tatrzańska Łomnica (Słowacja)

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 7-40
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.006.12548

Tężnie w Polsce. Geneza, stan i przyszłość zjawiska

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 41-59
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.007.12549

Waloryzacja turystyczna i ocena wykorzystania potencjału dziedzictwa materialnego Ukrainy Zachodniej dla turystyki sentymentalnej

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 61-80
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.008.12550

Lokalizacja współczesnych cmentarzy komunalnych w Polsce

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 81-106
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.009.12551