Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 7 – 32
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.018.13214

Przestrzeń publiczna Kampusu Morasko w Poznaniu w opinii studentów

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 33 – 50
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.017.13213

„Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 51 – 66
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.016.13212

Laboratorium GeoDesignu – koncepcja przestrzeni do pracy kreatywnej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 67 – 84
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.019.13215

Wykorzystanie przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w opinii studentów i pracowników uczelni

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 85 – 111
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.020.13216