Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: listopad 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 13 – 30
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.010.13097

Architektura uczelni wyższych. Wybrane kryteria jakościowe przestrzeni  współczesnego kampusu w badaniach i projektach studentów Wydziału  Architektury Politechniki Śląskiej

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 31 – 47
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.011.13098

Kampus w mieście – narzędzia i efekty polityki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego  

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 49 – 67
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.012.13099

Zrównoważony i innowacyjny kampus uniwersytecki na przykładzie kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 69 – 87
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.013.13100

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 89– 123
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101

Zagospodarowanie przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z perspektywy  studentów

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 125 – 144
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.015.13102