Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Możliwości identyfikacji reliktów wyludnionych wiejskich jednostek osadniczych i przekształceń zachodzących w ich obrębie w świetle nieinwazyjnych metod i technik badawczych – studium wsi Bartki z terenu dawnych Prus Wschodnich

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 7-42
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.014.17115

Wpływ pokrycia terenu oraz jego zmian na rozmieszczenie stanowisk bobra europejskiego w Magurskim Parku Narodowym

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 43-68
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.015.17116

Regiony dendroklimatyczne modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w Polsce

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 69-85
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.016.17117