Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Opublikowano online: marzec 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Niestacjonarność przebiegu temperatury powietrza nad obszarem Europy – zmiana reżimu termicznego w Europie w latach 1987–1989 i jej przyczyny

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 9-46
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.001.17489

Ekstrema ciepła w zmieniającym się klimacie Europy: definicje, przyczyny, tendencje, skutki

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 47-82
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.004.17492

Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie w latach 1951–2020

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 83-97
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.003.17491

Zmiany klimatu Krakowa i adaptacja do nich w kontekście uwarunkowań planistycznych

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 99-118
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.005.17493

Zmiany wilgotności powietrza w Łodzi w latach 1966–2020 w świetle wybranych wskaźników

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 119-141
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.002.17490