Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 9-33
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.001.5126

The Geoecosystem and its Application in Research on the Present-Day Morphogenetic System in the Temperate Climate Zone

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 35-47
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.002.5127

Spatial Variability of Physical and Chemical Properties of River Water in the Upper Parsęta Catchment During Rising Spring Flows

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 49 – 67
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.003.5128

Antropogeniczne formy rzeźby na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Zewnętrzne Karpaty Fliszowe, Beskid Niski)

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 69 – 89
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.004.5129

Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 91–104
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.005.5130

Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy środkowej i zachodniej

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 105 – 125
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.006.5131

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 127 – 142
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.007.5132

Działalność instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych jako determinanty rozwoju regionalnego regionu nawarry

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 143 – 161
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.008.5133