Turystyka filmowa w Sandomierzu

Krzysztof Szpara,

Ryszard Musz

Abstrakt

Film tourism in Sandomierz

Film tourism (movie tourism) covers all tourist trips in the footsteps of movie stars (actors and directors) and their artworks, creating an opportunity for deeper reflection and personal live tracks. It is also visiting places known from the screen, searching for the atmosphere, climate, touring of the facilities immortalized in a film or a television series – the so-called set-jetting (Stasiak 2009). Examples from different places in the world and Poland show that film can perfectly promote any place and affect the turnout of tourists. The scale of this phenomenon depends on the rank of a given film production. Undertaking appropriate promotional activities may bring benefits from film tourism even many years after the film’s release. One of the most important cities on the map of film tourism in Poland is Sandomierz, where the action of a popular television series Ojciec Mateusz takes place. The aim of the article is to show the importance of film for the promotion and development of tourism, on the example of this city. The example of Sandomierz shows that a television series can become a very effective form of promotion and generate a significant increase in tourist traffic, which, in turn, has an influence on the financial benefits and quality of life of the residents of Sandomierz. Based on the presented research it can be said that, since the start of airing of the television series Ojciec Mateusz in 2008, a significant increase in tourist traffic has been observed in Sandomierz. This is confirmed both by official statistics and the opinions of people working in the service of tourist traffic. In addition, watching the TV series Ojciec Mateusz affects decisions about coming to Sandomierz.

Słowa kluczowe: film tourism, Sandomierz, Ojciec Mateusz, tourist traffic
References

Bollywood turystycznie atrakcyjne, 2013, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2013/02/bollywood-turystycznie-atrakcyjne/ (9.12.2015).

Filmowe igrzyska: bliskość kina i turystyki, 2013, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2013/01/igrzyska-smierci-turystyka-filmowa/ (9.12.2015).

Filmy ściągają turystów, 2013, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny. pl/2013/01/filmy-sciagaja-turystow/#more-37481 (30.11.2015).

Hobbit znów przyciągnie do Nowej Zelandii?, 2013, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2012/11/hobbit-znow-przyciagnie-do-nowej--zelandii/ (9.12.2015).

Hudson S., Ritchie J.R. ., 2006, Promoting destinations via film tourism: An empirical identification of supporting marketing initiatives, Journal of Travel Research, 44, 387–396.

Kanon krajoznawczy Polski, 2000, W. Łęcki (red.), Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.

Kondracki J., 1994, Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kortus F., 2014, Polskie miasta pokochały city placement, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2014/12/city-placement/ (10.12.2015).

Kortus F., 2015, Film w turystyce, turystyka w filmie. Współpraca z Film Commission to nie tylko city placement, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2015/03/film-w-turystyce-turystyka-w-filmie-wspolpraca-z-film-commission-to-nietylko-city-placement-wywiad/ (9.12.2015).

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski B., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mika M., 2008, Formy turystyki poznawczej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 198–232.

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, Gniezno.

Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Niezgoda A., 2013, Wpływ mody na rozwój turystyki, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 85–92.

Ojciec Mateusz wyrusza w Świętokrzyskie, 2010, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2010/03/ojciec-mateusz-wyrusza-w-swietokrzyskie/(9.12.2015).

Rile R., Baker D., Doren C.S., van, 1998, Movie induced tourism, Annals of Tourism Research, 25, 4, 919–935.

Sobiepanek-Szczęsna K., 2014, Turystyka filmowa – jak to działa?, Dziennik Turystyczny. Magazyn Nowej Turystyki, http://dziennikturystyczny.pl/2014/06/turystyka-filmowa/ (9.12.2015).

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, 223–265.

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23 (2), 65–74. Szymański M., 2010, Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale, MJ Media Szymański i Glapiak, Poznań.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie