Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 )

Witold Bochenek

Abstrakt

Thermal seasons at Szymbark ( 1968 – 2013)

The article contains an analysis of the duration and the dates of the start of thermal seasons of the year, distinguishedon the basis of the average daily air temperature at the Institute of Geography and Spatial Organization Research Station at Szymbark over a period of 46 years (1968-2013). To determine the initial dates of thermal seasons a method proposed by Makowiec (1983) was used. According to this method, the year was divided into eight thermal seasons, with temperature threshold values: 0, 5, 10 and 15 ° C. The classification by Makowiec is based on the growth or fall of cumulative ranks of air temperature diminished by the temperature threshold value for a particular season. The determination of the initial dates enabled the calculation of the length of the seasons. The long-term analysis involved also the tendencies of length and changes of the initial date of a given season. The location of the meteorological station enables to expand the area of the interpretation of results into the borderland of the Beskid Niski Mts and the Carpathian Foothills.

A high variability ofthe dates of the start and the duration of seasons was observed. The trends of durationand starting dates are multidirectional. The longest season is summer (89 days), which starts increasingly earlier and lasts increasingly longer. An increase in duration also refers to pre-spring and autumn. Increasingly shorter winters and springs were also observed within the multi-year period.

Słowa kluczowe: thermal seasons, classification by Makowiec, Szymbark
References

Bac S., Koźmiński, C., Rojek M., 1993,Agrometeorologia,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce,Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1, 1, 7–20.

Hess M., 1965,Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich,Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 11.

Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1977, Stosunki termiczne Beskidu Niskiego (metoda charakterystyki reżimu termicznego gór), Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 123.

Kosiba A., 1958,O konieczności ujednolicenia skali międzynarodowej podstawowych kryteriów termicznych w klimatologii,Przegląd Geofizyczny, 3, 11, 55, 55–65.

Limanówka D., 1985, Okres wegetacyjny w Polskich Karpatach Zachodnich, Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica, 17,  63–78.

Makowiec M., 1983,Wyznaczanie termicznych pór roku,Przegląd Geofizyczny, 28, 2, 209–220.

Merecki R., 1915,Klimatologia ziem polskich,Druk i Lit. J. Cooty, Warszawa.

Moszczyńska J., 1971,Termiczne pory roku w Łodzi, Zeszyty Naukowe UŁ, 2, 43, 81–104.

Niedźwiedź T., Limanówka D., 1992, Termiczne pory roku w Polsce, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 90, 53–69.

Piotrowicz K., 2000, Zróżnicowanie termicznych pór roku w Krakowie, Prace Geograficzne IG UJ, 105 111–124.

Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 16, Wrocław.

Starkel L., 1972, Charakterystyka rzeźby Polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej),Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 10, 75–91.

Szyga-Pluta K., 2011, Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001–2008, Przegląd Geograficzny, 83, 1, 109–119.

Trybowska E., 1963, Klimatologiczne pory roku w Rabce-Zdroju, Przegląd Geofizyczny, 7, 8, 16, 3, 151–154.

Tylkowski J., 2013, Charakterystyka rocznej temperatury powietrza, termicznych pór roku i sezonu wegetacyjnego w Dziwnowie, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14, 127–134.

Warszawski W., 1971, Termiczne pory roku w Polsce,Zeszyty Naukowe, UŁ, 2, 43, 105–137.

Wiszniewski W., 1960, Kilka uwag o meteorologicznych porach roku w Polsce w świetle średnich wieloletnich temperatur, Przegląd Geofizyczny, 5, 13, 31–39.

Woś A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie