Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ekstremalne wartości wskaźników chwiejności atmosfery w Polsce i ich związek z mechanizmami ograniczającymi rozwój konwekcji

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 11–32
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.001.6269

Miesięczne anomalie termiczne na Alasce (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 33–54
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.002.6270

Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 55–79
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.003.6271

Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej Góry

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 81–105
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.004.6272

Integracja systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochroną wód na przykładzie doliny Warty między Koninem a Obornikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 107–133
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.005.6273

Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 135–155
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.006.6274