Artykuły

Ilość
Sortuj według

Udział procesów mrozowych w rozwoju brzegów rzecznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 7– 27
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.014.7318

Możliwości wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego do modelowania rzeźby dna projektowanego zbiornika wodnego Pietraszki (Kielce)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 29 – 40
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.015.7319

Transformacja układu korytowego dolnej Skawy

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 41 – 59
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.016.7320

Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 61 – 78
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.017.7321

Nowe spojrzenie na klasyfikację typów cyrkulacji atmosfery J. Lityńskiego

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 79 – 94
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.018.7322

Uciążliwość warunków odczuwalnych podczas dni upalnych przy różnej intensywności aktywności fizycznej (na przykładzie północno-zachodniej Polski)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 95 – 117
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.019.7323