Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obiekty zabytkowe w przestrzeni wirtualnej gry Ingress – studium małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 11 – 31
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.028.8251

Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 33 – 53
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.029.8252

Lokalizacja usług noclegowych w otoczeniu Rynku Starego Miasta w Warszawie

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 55 – 66
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.030.8253

Tereny nad Wisłą w Warszawie jako miejsce spotkań (w opinii mieszkańców wybranych osiedli)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 67 – 81
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.031.8254

Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 83 – 104
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.032.8255

Geomorfologiczne i geologiczne uwarunkowania centralnej części Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU), Polska Zachodnia

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 105 – 118
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.033.8256

Wpływ zmian poziomu morza i procesów fluwialnych na położenie ujściowego odcinka Piaśnicy i litodynamikę osadów korytowych

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 119– 132
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.034.8257